Ferenczi Sándor különleges magyar tudós.  Legfontosabb találmánya: az empátia és a szeretet elhelyezése a pszichológia tudományos eszköztárában. Életművének színpadi feldolgozása által azt remélem, hogy az empátia és a szeretet a színházi munka professzionális eszköztárának is önálló és egyenjogú részévé válhat.

Egy másik hiányt is érint ez az előadás: alig léteznek nőkről szóló történetek, a nők történeteiről szóló színdarabok - mivel a színdarabokat legnagyobbrészt férfiak írják, közismert, általában férfiakról szóló történetek alapján. (Majdnem ebbe a hibába estem én is Ferenczi Sándorral, e történelmi férfival.)

Ferenczi Sándort és személyes mesterét, Sigmund Freudot női páciensek, majd gyógyulásuk után női tanítványok vették körül. Ők a pszichoanalízis történetének mellékszereplői - a Nyelv és Lélek című előadás főszereplői.


NYELV és LÉLEK - színházi előadásEgészestés, klasszikus formátumú színházi előadás, ahol a színpad színpad,
a nézőtér pedig nézőtér. Először legalábbis. 

Később ez persze óhatatlanul megfordul. 


Az előadás a terapeuta-beteg és a néző-előadó viszonyok kísérteties hasonlóságát kihasználva szól a pszichoanalízis korai történetének magyar vonatkozásairól.


    ... mintha a színházi előadás kellős közepén tűzvész tört volna ki. -

Sigmund Freud: Megjegyzések a szerelemrõl az áttétel folyamatában, 1915


NYELV és LÉLEK

a beszélt nyelv és a magyar lélek kapcsolata

2018-ban is.

   

Szerződés

A színpadon egy nő ül háttal egy magas támlás, forgós fotelban. 

Mellette cserepes növény: Fikusz. 

A nő neve Emma Ö. Továbbra is háttal ül a székben, de megszólal:


Első ülésünk megkezdése előtt tisztáznunk kell a leglényegesebb szabályokat. Ez az úgynevezett "terápiás szerződés”, mely kölcsönös védelmet, kiszámíthatóságot és biztonságot nyújt. A továbbiakban megfogalmazandó együttműködési feltételeket elfogadom, megtartásukra törekszem és viselem a szabályok megsértéséből fakadó következmények felelősségét. Az intézetből való eltávozás minden esetben kizárólag egyeztetés alapján történhet. Ha valamely terápiás aktivitás túl nehéz, nyomasztó, ha a közösségi élet rendkívüli feszültségeket kelt, bátran jelezzük. Ki mit vállal? A beteg: nyitottság, önfeltárás, rendszeres részvétel, felmerülő feszültségeit a helyzetben oldja meg és nem viszi ki.


Várjunk, ezt nem értem.  


Kimondja amit gondol és nem rejti el direkt, szándékosan. Rendben. Ez vagyok én.


Megfordul a székkel és így folytatja:


A terapeuta rendelkezésre bocsátja: 

személyiségét, szaktudását, titoktartását, figyelmét. Ezek lesznek önök, mármint a nézők. Köszönöm, hogy eljöttek.

Egy szövegrészlet:

Szerző:

Cserne Klára
Dramaturg:
Daoud Dániel

Látvány:
Rácz Lőrinc


Produkciós partnerek:

Átváltozó Egyesület  www.atvaltozo.com

Árté Kft.
arte.co.hu

MOME Doktori Iskola
doktori.mome.hu
ARTUS Stúdió
www.artus.hu

Támogató:

Nemzeti Kulturális Alap

KAPCSOLAT:

Cserne Klára

+36308651325
tekintet@cserneklara.hu

    Hogyan készül a színházi előadás?

  
Ez az előadás egy előre megírt szöveg alapján készül, melyet Cserne Klára ír és Daoud Dániel a szerkesztő, színházi szakkifejezéssel élve dramaturg. A szövegnek vannak részei, melyek egy az egyben megvalósulnak az előadásban, azonban a teljes szerkezet annak tudatában készül, hogy ez az élő szereplőkkel újragondolandó anyag, melynek a kész változata az előadás létrehozása által jön létre.

A színdarab megírásával egyidejűleg zajlanak a produkció létrehozásához szükséges első szervezési feladatok, a szereplők megkeresése, a támogatók, a helyszínek és minden egyéb szükséges kellék beszerzése. Ennek a folyamatnak egy fontos állomása e szöveg elolvasása Ön által, kedves Olvasónk.

Ezek után kezdődnek majd a próbák, ahol a kész szöveg illetve az író és a dramaturg elképzelései nyomán a szereplők fokozatosan átalakítják a valóságban zajló játékká a terveket. E folyamat során rengeteg minden megváltozik és számos újdonság jön létre. Körülbelül 1 hónap alatt el fog készülni az előadást. 

Mi köze ennek a formának ehhez a tartalomhoz?
A terapeuta nézi a páciensét, aki beszél hozzá. Néha a terapeuta kérdez, a beteg válaszol. Alapvetően a betegről vagy páciensről van szó. Van olyan terápia is, amikor nem a páciens beszél, vagy egyáltalán senki sem beszél, a lényeg azonban mégis az ő problémájával való törődés. Ugyanígy, a színészt nézi a néző. 

Alapvetően a színész beszél és a néző csendben, sötétben hallgatja, de van olyan színház is, ahol a néző beszél, vagy a színész hallgat, vagy egyáltalán, senki sem beszél - a lényeg azonban az, hogy a színész tudja, hogy milyen problémával törődjön a néző.

Az előadásban a terapeauta-páciens és néző-színész viszonyok szépen összekeverednek.

Ki kicsoda?        


         

         
          A szereplők:Emma Ö - Kitalált szereplő, gyakorlatilag főszereplő. Női főszereplő.
         SZABÓ VERONIKA

Fikusz Benjámin - Walter Benjámin közeli rokona, de fás szárú, zöld levelű és lábjegyzetekben beszélve adja elő a tudománytörténeti adalékokat.   
         BŐSZE ÁDÁM

Professzor úr  - Nagyon híres tudós. Állítólag valami baja van a nőkkel.
          TERHES SÁNDOR

Ferenczi Sándor - Az egyetlen pontosan beazonosítható történelmi személy, akit mint kevéssé ismert magyar híresség, bemutatunk a közönségnek.
        RÁCZ LŐRINC

Koldus - Hittérítéssel foglalkozik.
        PAIZS MIKLÓS SICKRATMAN

Régi ismerős - Felületesen érdeklődik az események iránt, majd távozik.
        CSERNE KLÁRA


          A közönség:
A nézőtéren ülnek a nézők, a színpadon játszanak az előadók. Ez a helyzet egy bizonyos ponton azonban óhatatlanul felborul, mert ellentétes a szereplők szándékaival. 
  A professzor elfoglalja a nézők helyét, és így, bár Emma Ö hiába vágyik arra, hogy mindenkit megértsen, Ferenczi Sándor - illetve a szelleme - segít abban, hogy a közönség tagjai egy pillanatra se érezzék magukat kényelmetlenül, és önfeláldozó módon magára vállalja a hősi megmentő szerepét.


Miért fontos mindez?

Mert a kritikai pszichológia, a performansz-elméletek és a színház határterületén való módszeres kutatás eredményei nem csak e szakmák képviselői, de a közönség számára is befogadható formában való bemutatása egy fontos lépés e területek önmagukba záródó állapotainak felbontására. Az egyén és közösség kapcsolatának művészeti és tudományos kérdéseit egy egyedi helyzetben próbálja ki ez az előadás és tapasztalja meg a közönség.

Vagy másfelől: azért, mert a pszichológiai segítségkérés még mindig nem igazán elterjedt és népszerű Magyarországon, abból az egyszerű okból kifolyólag, hogy sok ember nem igazán biztos benne, hogy tulajdonkléppen mit is csinál egyáltalán egy pszichológus. Talán részben jogos ez a bizonytalanság, de elkerülhető: a mentális egészségre és betegségekre vonatkozó tényszerű információk elérhetősége már önmagában is megnyugtató tudás. A színház - közösségi szerveződése miatt, a leginkább alkalmas az ilyen hasznos tudások átadására.


  “Mi több, ez az egyedüli művészet, amelynek egyetlen tárgya az ember másokkal való kapcsolata.” 
- Hannah Arendt : Az emberi állapot, 1958